Személyzetünk

Személyzetünk

Intézményünk rendelkezik a törvény által meghatározott személyi feltételekkel. Az óvoda működését ellátó alkalmazottak munkájával szemben elvárás a nevelés eredményessége érdekében a tolerancia, érzékenység, nyitottság, gyermekszeretet. Dolgozóink tudják, hogy magatartásukkal, megnyilvánulásukkal minden helyzetben, hiteles példaképnek kell lenniük.
kid_playing

Munkánkban megmutatkozik a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkör, melyben a hozzánk járó gyermekeket egyéni képességeikhez igazodva neveljük, fejlesztjük. Kiemelten kezeljük a gyermekek testi- lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését és a szocializáció minél teljesebb kibontakozását a családi neveléssel együtt.

A személyi feltételek biztosítják a gyermekek zavartalan, biztonságos óvodai nevelését 6.00 – 17.00 között.

Óvodánkban 11 alkalmazott dolgozik

Óvodapedagógusok
6 fő
Dajkák - szakképzett
3 fő
Gyógypedagógiai asszisztens
1 fő
Egyéb munkakörben foglalkoztatott (karbantartó)
1 fő


Az óvodánkban szakmai közösségek működnek, melyek fontos feladata a pedagógiai innovációra való nyitottság, és az állandó szakmai megújulás, segítve a mindennapi óvodapedagógiai munkát. Belső önértékelési munkacsoport, mellett mindig az adott feladat határozza meg, milyen munkaközösséget alakítunk ki az adott nevelési évben.

A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését speciális szakemberekkel együtt végezzük. Fejlesztő munkánkat segítik: fejlesztő pedagógus, logopédus, mozgásterapeuta, gyógypedagógus. A nevelőtestület szakmai tapasztalatokkal rendelkező, sokszínű, kreatív óvodapedagógusokból áll, akik fogékonyak és nyitottak az új szakmai ismeretek megszerzésére.

Kollégák

Mitnyan Jánosné

Óvodapedagógus

Nagy-György Irma

Óvodapedagógus

Petrina Attiláné

Dajka

Losjak Ágnes

Gyógypedagógiai asszisztens

Feketéné Szurmák Dominika

Óvodapedagógus

Malyáné Lestyán Anna

Óvodapedagógus

Forró Gyuláné

Dajka

Paksi Pálné

Óvodapedagógus

Ratkai Tünde

Óvodapedagógus

Urbán Csabáné

Dajka
Minden jog fenntartva © LigetiOvi 2022 - Tervezte és fejlesztette: Forró Tamás