Személyzetünk

Személyzetünk

Intézményünk rendelkezik a törvény által meghatározott személyi feltételekkel. Az óvoda működését ellátó alkalmazottak munkájával szemben elvárás a nevelés eredményessége érdekében a tolerancia, érzékenység, nyitottság, gyermekszeretet. Dolgozóink tudják, hogy magatartásukkal, megnyilvánulásukkal minden helyzetben, hiteles példaképnek kell lenniük.
kid_playing

Munkánkban megmutatkozik a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkör, melyben a hozzánk járó gyermekeket egyéni képességeikhez igazodva neveljük, fejlesztjük. Kiemelten kezeljük a gyermekek testi- lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését és a szocializáció minél teljesebb kibontakozását a családi neveléssel együtt.

A személyi feltételek biztosítják a gyermekek zavartalan, biztonságos óvodai nevelését 6.00 – 17.00 között.

Óvodánkban 11 alkalmazott dolgozik

Óvodapedagógusok
6 fő
Dajkák - szakképzett
3 fő
Gyógypedagógiai asszisztens
1 fő
Egyéb munkakörben foglalkoztatott (karbantartó)
1 fő


Az óvodánkban szakmai közösségek működnek, melyek fontos feladata a pedagógiai innovációra való nyitottság, és az állandó szakmai megújulás, segítve a mindennapi óvodapedagógiai munkát. Belső önértékelési munkacsoport, mellett mindig az adott feladat határozza meg, milyen munkaközösséget alakítunk ki az adott nevelési évben.

A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését speciális szakemberekkel együtt végezzük. Fejlesztő munkánkat segítik: fejlesztő pedagógus, logopédus, mozgásterapeuta, gyógypedagógus. A nevelőtestület szakmai tapasztalatokkal rendelkező, sokszínű, kreatív óvodapedagógusokból áll, akik fogékonyak és nyitottak az új szakmai ismeretek megszerzésére.

Kollégák

Nagy-György Irma

Óvodapedagógus

Petrina Attiláné

Dajka

Losjak Ágnes

Gyógypedagógiai asszisztens

Szurmák Dominika

Óvodapedagógus

Malyáné Lestyán Anna

Óvodapedagógus

Forró Gyuláné

Dajka

Paksi Pálné

Óvodapedagógus

Dóda - Ratkai Tünde

Óvodapedagógus

Urbán Csabáné

Dajka

Farkas Zsolt

Egyéb munkakör

Durkó Daniella

Óvodapedagógus