Rólunk

Szeretettel köszöntjük óvodánk honlapján!

2018. szeptember 1-től a Tótkomlós Ligeti Óvoda nevet viseljük, illetve önálló intézményként működünk. Óvodánk az Erzsébet liget közvetlen környezetében a város központjától nem messze, kevésbé forgalmas, de jó megközelíthető helyen található. A liget közelsége, annak hatalmas területe, gazdag növény és madárvilága biztosítja óvodánk számára, a környezettudatos-, egészséges életmódra nevelés alapjait. Intézményünk három heterogén csoportos óvoda, ahol az óvodai nevelés országos alapprogram célkitűzéseit és feladatait valósítjuk meg, figyelembe véve a helyi igényeket és lehetőségeket.

Nevelésünk során kiemelt szerepet szánunk az egészséges életmódnevelésre és a rendszeres egészség fejlesztő mozgásra. Emellett napjaink kihívására is, reagálva a nyelvekkel való megismerkedés fontosságát is hangsúlyozzuk. A gyerekekben a nyelvek iránti motiváltság felébresztése a jövő kihívásaihoz elengedhetetlen. Nevelési koncepciónk alapja, hogy a kisgyermek szeressen óvodába járni, hiszen akkor: jókedvű, derűs, kiegyensúlyozott. A vidám, jól fejlődő gyermekek szülei elégedettek az óvoda munkájával és szívesen működnek együtt velünk. Oldalainkon szeretnénk bemutatni intézményünk életét, nevelési értékrendünket az ide látogatók számára.

kid_playing

Rólunk

kid_playing

Tótkomlós Magyarország dél-alföldi szlovák lakta településeinek egyike. Nemzetiségi kisváros, ahol az együttélés sokszínű és gazdag kultúrát eredményez, és olyan gazdagságot ad, mint egymás értékeinek megbecsülését, a tőlünk különbözőek elfogadását, ismereteket és nem utolsó sorban tudást. Városunk kiemelt természeti értékei közé tartozik a városközpontot kettészelő Száraz-ér és az Erzsébet liget. Óvodánk az Erzsébet liget közvetlen környezetében a város központjától nem messze, kevésbé forgalmas, de jó megközelíthető helyen található. A liget közelsége, annak hatalmas területe, gazdag növény és madárvilága biztosítja óvodánk számára, a környezettudatos-, egészséges életmódra nevelés alapjait. Óvodánk 3 homogén csoportos óvoda, ahol az óvodai nevelés országos alapprogram célkitűzéseit és feladatait valósítjuk meg, figyelembe véve a helyi igényeket és lehetőségeket. Nevelésünk során kiemelt szerepet szánunk az egészséges életmódra való nevelésre és a rendszeres egészségfejlesztő mozgásra. 

Nevelési koncepciónk alappillére, hogy a kisgyermek szeressen óvodába járni. Csoportszobáink ideális színtere a játéknak és a különféle tevékenységeknek az egész nap folyamán. Berendezések, felszereltsége optimális, balesetmentes. Tiszta, nagy felületű, pasztell- színű falakkal bővítjük a térhatást, melyben jól érvényesülnek a gyermekek érzelemvilágához közelálló színes felszerelési tárgyak. Az előtér dekorációja zömmel a gyermekek munkáiból kerülnek ki, s hűen tükrözik a ránk bízott óvodás korosztály érzelemvilágát, kreativitását, érdeklődési körét és autonómiáját, óvodánk - óvónőink hitvallását a humanista értékek iránt. Láthatóvá válik, hogy melyek azok a műveltségtartalmak, amelyek közvetítését fontosnak tartjuk: a hétköznapok, az ünnepek és a jeles napok körforgásában. Óvodai nevelésünk alapfunkcióit a szociokulturális környezet, a szülők, a családok igényei, a gyermekek alapvető érdekei határozzák meg. Az a kisgyermek, aki szívesen jár az óvodába: jókedvű, derűs, kiegyensúlyozott. Komfortérzete a biztosítéka annak, hogy sem pszichésen, sem szomatikusan nem károsodik. Bízik óvónőjében, önmagában és társaiban. Könnyebben tud kapcsolatot teremteni, ezáltal intenzívebben fejlődnek a metakommunikációs képességei. Alkalmazkodó-, konfliktustűrő- és kezelőképessége, önkontrollja, önértékelése és én - fejlődése pozitív irányba terelhető. Az élénk, érdeklődő gyermek jól motiválható és maximálisan együttműködik a játékban és tevékenységekben, fejlesztési helyzetekben. Ebben a törekvésünkben teljesedik ki az óvoda:

 • Óvó - védő;
 • Nevelő - személyiség fejlesztő funkciója;
 • Szocializációs folyamata.

A vidám, kiegyensúlyozott, jól fejlődő gyermekek szülei elégedettek az óvoda munkájával és szívesen működnek együtt velünk. Ez az a pont, ahol elsődlegesen realizálódnak a gyermekek, a szülők az óvoda érdekei és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának elvárásai.

Szervezet

 • Az intézmény megnevezése: Tótkomlósi Ligeti Óvoda
 • Az intézmény székhelye: 5940 Tótkomlós Erzsébet u. 3.
 • OM azonosítója: 202273
 • Az intézmény irányító szervének megnevezése: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő- testülete
 • Az intézmény irányító szervének címe: 5940 Tótkomlós Fő út.1
 • Az intézmény fenntartójának megnevezése: Tótkomlós Város Önkormányzata
 • Az intézmény fenntartójának címe: 5940 Tótkomlós Fő út.1.
 • Az intézmény közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény alapján az intézményben óvodai nevelés folyik